Ostatné testy

Image
VITAMIN STATION Rýchlotest CRP samodiagnostický test z krvi 1 set
12,01 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
CRP je veľmi citlivý a rýchlo sa objavujúci indikátor, ktorý môže byť veľmi užitočný pri rozhodovaní o antibiotickej liečbe. V závislosti od koncentrácie CRP sa v kontrolnom okienku objavia rôzne čiarky umožňujúce semikvantitatívne vyhodnotenie výsledkov testu.Použitie:Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.Test môže byť uskutočnený kedykoľvek počas dňa, nie však u jedincov mladších ako 6 rokov.Upozornenie! Meranie CRP nie je náhradou za lekársku prehliadku len spôsob, ako podporiť diagnózu.
KlimaSei test menopauzy 1x2 ks
10,34 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
KlimaSei je rýchly test na domáce použitie a je určený na zistenie prítomnosti ľud- ského folikulostimulačného hormónu (FSH) vo vzorke moču pre v yhodnotenie nástupu menopauzy.Zdravotnícka pomôcka umožňuje stanoviť koncentráciu hormónu FSH, a tým zistiť, či sa nachádzate vo fáze menopauz y. Následne môžete podniknúť kroky potrebné pre udr žanie zdravia a znížiť zdravotné riziká spojené s menopauzou, ako je napríklad osteoporóza, hypertenzia alebo zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi.Pre správne vyhodnotenie výsledkov je nevyhnutné pozorne čítať inštrukcie. Všetky podrobnosti by vám mali by ť jasné ešte pred prevedením testu.Balenie: 2ksPoužitie:Na vykonanie testu je potrebné použiť prvý ranný moč, ktorý obsahuje najvyššiu koncentráciu hormónov a poskytne najpresnejšie výsledky.Pokiaľ ešte stále máte menštruáciu, prvý test je potrebné vykonať počas prvého týždňa menštruačného cyklu (2.– 7. deň, za 1. deň cyklu sa považuje pr v ý deň menštruácie). O týždeň neskôr by mala by ť hladina hormónu FSH znovu stanovená pomocou druhého testu.Pokiaľ nemáte pravidelný menštruačný cyklus, urobte prvý test kedykoľvek v danom mesiaci a druhý test o týždeň neskôr.
VITAMIN STATION Rýchlotest Lymská choroba samodiagnostický test z krvi 1 set
13,98 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Kliešť je často prenášačom baktérie Borrelia burgdorferi na človeka (1-2% riziko prenosu), po jeho uštipnutí na ramene, nohe alebo inej časti tela nechránenej odevom.Použitie:Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.Test odporúčame vykonať v období medzi 2. a 4. týždňom odo dňa, kedy došlo k uštipnutiu kliešťom, respektíve, ak na uštipnutom mieste spozorujeme červený fľak.
kompava INDIKAČNÝ PAPIERIK prúžky, testovanie pH (4,0-7,5) moču, 1x100 ks
9,77 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Indikačný papierik slúži na zistenie ph moču, rozsahu pH 4,0 – 7,5.Balenie: 100ksPoužitie:Indikačný papierik vložte do prúdu moču na 2 sekundy, otraste od zvyšku tekutiny, meranie odporúčame prevádzkovať ráno nalačno. Papierik priložte k farebnej škále stupnice do 40 sekúnd, kým moč neuschne a porovnajte svoje pH.Upozornenie:Skladovať v originálnom obale, v suchu, nevystavovať slnečnému žiareniu, vplyvu kyselín alebo alkalických plynov a výparov.
CELIATIK TEST samodiagnostika celiakie - 1 ks
15,27 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Test na odhalenie protilátok IgA proti transglutamináze, ktoré sú pri celiakii prítomné v krvi. Krv získate odobratím z bruška prsta. Po zavedení bezlepkovej diéty dochádza po určitom čase k normalizácii hladiny IgA pritilátok v krvi. Preto je Celiatik test vhodný nielen na odhalenie celiakie, ale aj na sledovanie účinnosti bezlepkovej diéty.Použitie:Pomaly zatlačte na farebnú rúčku automatickej lancety, ktorá sa zacvakne do púzdra.Po počuteľnom cvaknutí farebnú rúčku odtočte a odstráňte.Jemne si premasírujte špičku prsta a očistite ju tampónom napusteným v alkohole Nechajte prst vyschnúť.Pevne priložte kruhový otvor automatickej lancety na očistenú špičku prsta a aktivujte ju tlačidlom. Vpich je takmer bezbolestný.Vytlačte kvapku krvi zo špičky prsta. Otvorte Eppendorfovu skúmavku a opatrne vyberte sklenenú kapiláru. Pridŕžajte jeden koniec sklenenej kapiláryhorizontálne v kvapke krvi, až kým bude kapilára úplne naplnená.Vložte sklenenú kapiláru do skúmavky obsahujúcej tlmivý roztok a pevne skúmavku zaskrutkujte. Skúmavku niekoľkokrát pretrepte, až kým sa krv z kapiláry úplne nepremieša s pufrovacím roztokom.Otvorte skúmavku s pufrovacím roztokom a pipetou odoberte niekoľko kvapiek zriedenej vzorky krvi. Držte pipetu obsahujúcu zriedenú vzorku krvi zvislo nad kruhovým otvorom pre vzorku (S) a nakvapkajte doň 3 kvapky.Po pridaní kvapiek sa testovacej doštičky nedotýkajte po dobu 2 minút. Výsledok testu je možné odčítať po 5 minútach. Výsledok odčítajte do 10 minút, po uplynutí tejto doby sa výsledok stáva neinterpretovateľný.
Veroval ZÁPAL MOČOVÝCH CIEST domáci test 1 ks
7,44 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Samotestovanie z moču.Použitie:Test je určený na jednorazové použitie. Pri testovaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu.Na testovacom pásiku sú tri políčka s výsledkami.Testovať sa môžu tri parametre: biele krvinky, dusitany a bielkoviny.Testovací pásik sa namočí na 2 sekundy do moču.Ponorené majú byť všetky 3 testovacie políčka.Po 1 minúte možno prečítať výsledok.Ak políčka testu zmenili farbu, sú všetky výsledky pozitívne.Upozornenie: Odporúča sa test vykonávať ráno, z dôvodu najvyššej koncentrácie testovaných látok.Test sa nemá vykonávať počas menštruácie a tri dni po nej.
Canestest - test na samodiagnostiku vaginálnych infekcií - 1 ks
6,76 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Canestest na určenie typu vaginálnej infekcie na domáce použitie. Canestest umožní jednoduchým testom stanoviť pravdepodobnú príčinu vaginálnych ťažkostí (kvasinková alebo bakteriálna). Výsledok testu porovnajte s tabuľkou na obale, čo pomôže určiť vhodnú liečbu problému.Canestest spája vaginálne pH a príznaky s pravdepodobnou príčinou: jednoduchý test umožní vďaka zmene farby konca tyčinky stanoviť pravdepodobnú príčinu vaginálnych ťažkostí. Výsledok testu (farbu konca tyčinky) porovnajte s tabuľkou na obale, čo zároveň pomôže určiť vhodnú liečbu problému.Výhody výrobkuCanestest je možné použiť aj doma, pretože použitie je jednoduché a intuitívneVýsledky vykazujú viac ako 90 % presnosťVýsledky steru budete vedieť do 10 sekúndStanoví príčinu vaginálnych ťažkostí (kvasinková alebo bakteriálna infekcia)Pomáha určiť vhodnú liečbu problémuAko sa používa Canesten testPoužívanie Canestestu doma je jednoduché a intuitívne. Je to podobné zavádzaniu tampónu a nemali by ste pri tom zažívať žiadne nepríjemné pocity. V záujme zaručenia čo najlepších výsledkov je dôležité dbať na to, aby ste Canestest nepoužili menej ako jeden deň pred alebo po menštruácii ani pri prítomnosti známok menštruácie alebo vaginálneho krvácania. Takisto po sexe alebo vaginálnom výplachu počkajte aspoň 12 hodín.Rozbaľte Canestest (pred zavedením do vagíny nesmie tyčinka prísť s ničím do styku).Uchopte tyčinku Canestest a žltú tyčinku zaveďte do vagíny, niekoľkokrát ňou otočte a následne ju vytiahnite.Po 10 sekundách skontrolujte tyčinku Canestestu a posúďte, či farba zostala rovnaká alebo sa zmenila na modrú alebo zelenú.Nerobte žiadne závery týkajúce sa svojho zdravotného stavu bez konzultácie s lekárom. Lekára vyhľadajte aj v prípade, ak si nie ste istá správnou liečbou alebo výsledkom. Pamätajte, že Canestest nedokáže poskytnúť presnú diagnózu v týchto prípadoch:Ak máte menej ako deň pred alebo deň po menštruácii.Ak máte menštruáciu alebo pozorujete známky vaginálneho krvácania.Ak uplynulo menej ako 12 hodín od pohlavného styku alebo vaginálneho výplachu.Ak ste tehotná, poraďte sa so svojím lekárom, pretože interpretácia výsledkov testu počas tehotenstva a voľba správneho spôsobu liečby vyžaduje odborné znalosti.Niektoré ženy prechádzajúce menopauzou majú zvýšenú hodnotu pH vo vagíne a ster im môže ukázať zelenomodrý výsledok aj v prípade, ak netrpia bakteriálnou infekciou ani trichomoniázou. Ak ste teda v prechode, test nepoužívajte. 
VITAMIN STATION Rýchlotest Štítna žľaza samodiagnostický test z krvi 1 set
14,10 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Poruchy štítnej žľazy sú jedným z najrozšírenejších zdravotných problémov na svete, najmä u žien, so zvyšujúcim sa podielom populácie s ochorením zníženej činnosti štítnej žľazy (hypotyreózou).Použitie:Na jednorazové použitie. Test možno použiť kedykoľvek počas dňa, avšak nemal by sa vykonávať v čase hormonálnej liečby štítnej žľazy.
GENDERmaker - predbežný test pohlavia, 1 ks
15,51 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Predbežný jednorazový test pohlavia dieťatka pred narodením.PoužitiePríprava moču:ak ste tehotná aspoň 6 týždňov, pripravte si vzorku prvého ranného moču do čistej nádobky a nechajte 2-3 minúty vychladnúť na izbovú teplotu.Vykonanie testu: kvapátkom priloženým v balení naberte menšie množstvo Vášho moču z pripravenej nádobky a nakvapkajte ho do menšieho okrúhleho otvoru na GenderMakeri.Okamžite prebieha chemická reakcia a kontrolné okienko Vám do 15 sekúnd ukáže výsledok testu.
VITAMIN STATION Rýchlotest Obličky samodiagnostický test z moču 1 set
6,94 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Ak fungujú obličky správne, albumín v moči nie je prítomný, alebo dosahuje maximálnu hladinu do 10mg/l.Použitie:Na jednorazové použitie.Pre dosiahnutie najhodnovernejšieho výsledku je potrebné urobiť test použitím rannej vzorky, ale dá sa vykonať kedykoľvek počas dňa.Intenzívne fyzické zaťaženie môže spôsobiť zvýšenú hladinu albumínu v moči. V tomto prípade tento test nevykonávajte.Výskyt horúčky, tehotenstvo a infekčný stav majú taktiež vplyv na hladinu albumínu v moči. Treba piť rovnaké množstvo tekutín ako inokedy.
Veroval CHLAMÝDIE domáci test 1 ks
20,14 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Chlamydia trachomatis je sexuálne prenosná baktéria, ktorá spôsobuje infekciu močového a pohlavného traktu. Chlamýdiové infekcie patria medzi najčastejšie sexuálne prenosné choroby. Sú obvykle bez príznakov, ale môžu viesť k zápalom očí, močového traktu alebo k artritíde. Neliečené infekcie často spôsobujú neplodnosť a zvyšujú riziko vzniku mimomaternicového tehotenstvaa predčasného pôrodu.Domáci test by mali pravidelne vykonávať hlavne mladé ženy (vo veku 15 až 25 rokov), ktoré častejšie striedajú sexuálnych partnerov, a ženy, ktoré chcú otehotnieť. Pomocou domáceho testu Veroval® Chlamýdie od spoločnosti HARTMANN môžete rýchlo a bezpečne zistiť, či ste infikovaní baktériou Chlamydia trachomatis. Všetko, čo na to potrebujete, je 15 minút času.Ako test fungujeNajprv urobte tampónom výter. Potom ho zmiešajte s riediacim roztokom.Zmes jemne krúživým pohybom zamiešajte. Potom môžete tampón zlikvidovaťNakvapkajte zmes do testovacej kazety. Po 15 minútach si budete môcť prečítať výsledok 
VITAMIN STATION Rýchlotest Železo samodiagnostický test z krvi 1 set
13,98 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Chudokrvnosť (anémia) vzniknutá v dôsledku straty železa je značne prítomná u detí a žien všetkých vekových kategórií, najmä tých, ktoré ešte majú menštruáciu (najmenej 20% z nich trpí nedostatkom železa).Použitie:Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.
VITAMIN STATION Rýchlotest Pečeň samodiagnostický test z krvi 1 set
14,10 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Úloha pečene je nevyhnutná pre zdravé fungovanie tela. Pomáha absorbovať živiny, v odstraňovaní toxických látok z krvi, pri vylučovaní bielkovín a pri skladovaní energie.V prípade problémov súvisiacich s pečeňou sa môžu vyskytnúť okrem iných nasledovné príznaky: tmavá moč, stolica svetlej farby, strata chuti do jedla, žltkasté sfarbenie očného beľma alebo kože (žltačka), zväčšenie brucha, celková slabosť tela,únava.Ochorenia pečene môžu mať mimoriadne veľa dôvodov, ako je napríklad hepatitída, vedľajšie účinky určitých liekov, cirhóza pečene v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu, ako aj abnormálna nadváha, najmä spojené s ochoreniami diabetes alebo hypertenzia.Existuje veľa testov na posúdenie stavu pečene, najbežnejší je transaminálny (ALT a AST) enzýmový prieskum. Tieto enzýmy sa uvoľňujú z pečene následkom choroby alebo poranenia.Použitie:Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.
TOZAX SARS-CoV-2 1set
11,43 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Testovacia kazeta na protilátky IgG/IgM k vírusu SARS-CoV2 predstavuje imunochromatografický test s laterálnym prietokom pre kvalitatívne zisťovanie protilátok (IgG a IgM) k vírusu COVID-19 v celej krvi/sére/plazme.Tento test má dve zložky, IgG a IgM. V časti IgG je nanesená ľudská protilátka IgG v oblasti testovacieho prúžku IgG. Pri testovaní vzorka reaguje s časticami, kde je v testovacej kazete nanesená protilátka k vírusu SARS-CoV-2. Zmes potom prostredníctvom kapilár migruje vzostupne k chromatografickej membráne a reaguje s ľudskou protilátkou IgG v oblasti testovacieho prúžku IgG, ak vzorka obsahuje protilátky IgG k vírusu SARS-CoV-2. V dôsledku toho sa v oblasti testovacieho prúžku IgG objaví farebný prúžok. Podobne je v časti testovacieho prúžku IgM nanesená ľudská protilátka IgM a ak vzorka obsahuje protilátky IgM k vírusu SARS-CoV-2, reaguje konjugovaný komplex vzorky s ľudskou protilátkou IgM. Výsledkom je, že sa v testovacej oblasti objaví farebný prúžok.Použitie:Pred použitím je potrebné pozorne si prečítať návod na použitie.Ak vzorka obsahuje protilátky IgG k vírusu SARS-CoV-2, objaví sa v testovacej oblasti IgG farebný prúžok.Ak vzorka obsahuje protilátky IgM k vírusu SARS-CoV-2, objaví sa v testovacej oblasti IgM farebný prúžok.Ak vzorka neobsahuje protilátky k vírusu SARS-CoV-2, neobjaví sa žiadny farebný prúžok ani v jednej z testovacích oblastí, čo indikuje negatívny výsledok.Pre kontrolu správnosti postupu sa v oblasti kontrolného prúžku vždy objaví farebný prúžok, ktorý indikuje, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k jeho presiaknutiu k membráne.
Singclean OVUclean Ovulačný test 5ks
1,43 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Ovulačný test OVUclean je rýchly test na samostatné testovanie.
VITAMIN STATION Rýchlotest zo stolice Črevný zápal
14,18 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Rýchly a pohodlný imunologický test na detekciu kalprotektínu v stolici.
VITAMIN STATION Rýchlotest z krvi Hladina vitamínu D
14,10 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Rýchly imunologický chromatografický test na semikvantitatívne určenie hladiny 25-hydroxyvitamínu D.
Veroval Zápal močových ciest domáci test 2 ks
9,06 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Charakteristika: Rýchlotest na zistenie bielych krviniek, dusitanov a bielkovín. Pomocou rýchlotestu na zápal močových ciest zistíte, či sú vaše ťažkosti spôsobené infekciou močových ciest. Pri pozitívnom výsledku testu sa o ďalšom postupe poradte s lekárom. Balenie obsahuje 2 domáce testy, výsledok teda môžete znovu skontrolovat. Návod na použitie, prosím, uschovajte na neskoršie použitie.Nepoužívať: V rozpore s návodom na použitie.Spôsob použitia: Test je určený na jednorazové použitie. Pri testovaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu. Samotestovanie z moču.
Veroval Prevencia žalúdočných ochorení domáci test 1 ks
12,44 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Charakteristika: Rýchlotest na zistenie baktérie Helicobacter pylori.Princíp testu:Test krvi z prstaImunologické zistenie protilátok IgG proti baktérii Holicobacter pylori v krviZistenie výskytu špecifickej baktérie v krvi v priebehu 10 minút. Baktéria môže byť spájaná s chorobami, ako je gastritída, žalúdočný vred alebo napr. rakovina žalúdkaNepoužívať: V rozpore s návodom na použitie.Spôsob použitia: Test je určený na jednorazové použitie. Pri testovaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu. Testovanie z krvi.
Biogema Hemoglobín FOB test
3,94 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Charakteristika: Jednokrokový test na stanovenie prítomnosti hemoglobínu-krvného farbiva v stolici. Citlivosť testu je 0,2mcg hemoglobínu na 1ml stolice. Test sa používa v rámci skríningu kolorektálneho karcinómu, k skorému odhaleniu prítomnosti polypov alebo iných prekanceróz v hrubom čreve, ktroré sa prejavujú prítomnsoťou krvi v stolici.Upozornenie: Test je určený na vonkajšie použitie na samotestovanie. Testovacia doštička a extrakčná skúmavka je len na jedno použitie. Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi, odporúčame návštevu a konzultáciu s lekárom. Nepoužitý obsah skúmavky vylejte do výlevky, test následnete zlikvidujte ako bežný odpad.Spôsob použitia: Vzorku stolice odoberte na toaletný papier alebo do čistej a suchej skúmavky (doporučujeme i postup, pri ktorom sa do WC misy dá dostatok toaletného papiera, aby sa stolica neponorila do vody). Z extrakčnej skúmavky vyberieme sondu, vnoríme ju na viacerých miestach do stolice (stolica nesmie byť ničím kontaminovaná!) a odoberiem toľko vzorky koľko pojme závit na sonde. Sondu vložte späť do skúmavky, dobre pretrepte, odlomte špičku uzáveru skúmavky a do okienka na testovacej doštičke aplikujte 3 kvapky roztoku. Výsledok odčítajte po 10 min.Odčítanie výsledkov a ovplyvnenie výsledkov: Na testovacej doštičke sa nachádza zóna T - testovacia a zóna C - kontrolná. Pozitívny výsledok: červené prúžky v zóne T i C. Negatívny výsledok: 1 červený prúžok v zóne C.Pred vyšetrením sa doporučuje konzumovať stravu bohatú na vlákninu - celozrnné pečivo, jablká, brokolicu, cesnak, surovú kapustu.Vzorku neodoberajte pri menštruácii, silných hnačkách, krvácajúcich hemoroidoch, silnom krvácaní z ďasien, aktívnych žalúdočných a dvanástnikových vredoch. Pri užívaní liekov znižujúcich zrážanlivosť krvi postup konzultujte s lekárom. 
Pet2Me Test na lymskú boreliózu 5ks + odstraňovač kliešťov
24,98 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Rýchly autodiagnostický, neinvazívny test pre priamu detekciu borélií u kliešťov. Výsledok do 10 minút.

Vo výbere testov sa často stretávame s kategóriou Ostatné testy, ktorá zahŕňa rôzne testy, ktoré nezapadajú do konkrétnych tematických skupín. V podkategórii Ostatné testy nájdete skúšky a experimenty z rôznych oblastí, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše schopnosti a dovednosti vo viacerých smeroch. Patrí sem napríklad osobnostné testy, ktoré vám umožnia lepšie spoznať samých seba, testy inteligencie, ktoré odhalia váš mentálny potenciál, ale aj rôzne zaujímavé kvízy a hry, ktoré vás pobavia a zároveň vás naučia niečo nové. Vychutnajte si rôznorodosť a pestrosť testov v podkategórii Ostatné testy a objavte nové spôsoby, ako sa posunúť vpred vo svojom osobnom a profesijnom rozvoji. Nenechajte sa obmedzovať a vyberte si testy, ktoré vám najviac zodpovedajú a prinášajú prospech.

Image
Produkty

Populárne produkty

MEGAFYT Bylinková lekáreň alchemilková vňať 20 x 1,5 g
1,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
HERBEX ZIMNÝ ČAJ S ECHINACEOU bylinný čaj 20x3 g
2,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
3M Nexcare ColdHot Happy Kids gélový obklad pre deti 2ks
12,95 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Marc Jacobs Marc 613/G J5G
102,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Modesi Bicolor strieborný prsteň so zirkónmi M16023 57 mm
83,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Calvin Klein Obsession Night For Men - EDT 125 ml
20,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Elizabeth Arden True Love - toaletná voda s rozprašovačom 100 ml
11,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
JVD Analogové hodinky JC073.6
120,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Zľava 67%
Troli Štýlový pozlátený náhrdelník s krížikmi
3,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Umbra Stojan na šperky Tesoro sklo 1014862104 / S
46,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Sprej na nechty proti plesňový 150ml Anti Gribok
9,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
CB - MOOD ONEQ - HR rozety WC, kľučka/kľučka
90,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
DK - AP2pro S G - s gombíkom D 45 + V 90 mm
233,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
DK - AP1000 US D 50 + V 50 mm
72,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Givenchy Very Irresistible - EDP 75 ml
76,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
JVD Strieborný prívesok so zirkónmi písmeno "C" SVLP0948XH2BI0C
9,10 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Liu Jo Dlhý pozlátený náhrdelník so srdiečkom Essential LJ2180
38,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile